www.eprace.edu.pl » kino-braci-coen » Bibliografia

Bibliografia

 1. Antonioni Scenariusze, przeł. Wanda Gall, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976.

 2. Camus Albert, Eseje, Państwowy Instytut Wydawniczy, wydanie pierwsze, Warszawa 1971.

 3. Copleston Frederick, Historia filozofii, tom IX, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006.

 4. Eberhardt Konrad, Wojciech Has, Wydawnictwa Filmowe i Artystyczne, Warszawa 1967.

 5. Gilson E., Langan T., Maurer A.A., Historia filozofii współczesnej, Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 1979.

 6. Gromczyński Wiesław, Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre’a, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

 7. Kasprzyk Leszek, Węgrzecki Adam, Wprowadzenie do filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

 8. Kletowski Piotr, Filmowa odyseja Stanleya Kubricka, korporacja ha!art, Kraków 2006.

 9. Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

 10. Legowicz Jan, Zarys Historii Filozofii, elementy doksografii, Wiedza Powszechna Warszawa 1976.

 11. Pitera Zbigniew, Leksykon reżyserów filmowych, Wydawnictwa artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984.

 12. Przylipiak Mirosław, Szyłak Jerzy, Kino najnowsze, Znak, Kraków 1999.

 13. Robson Eddie, Coen brothers, Virgin books, London 2003.

 14. Sartre Jean- Paul, Mdłości, przeł. Jacek Trznadel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

 15. Sartre Jean- Paul, Egzystencjalizm jest humanizmem, Problem bytu i nicości, przeł. Małgorzata Kowalska, Janusz Krajewski DeAgostini, Warszawa 2001.

 16. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii tom III, wydanie drugie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.

 17. Film na świecie, nr 349 – 350, Warszawa 1988.

 18. Film na świecie, nr 385, Warszawa 1991.

 19. Kino Amerykańskie, Twórcy, pod redakcją Elżbiety Durys i Konrada Klejsy, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2006.

 20. Kwartalnik filmowy, nr 34 (94), 2001.

 21. Słownik Filozofów, tom I, pod redakcją Ireny Krońskiej, autor: Leszek Kołakowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

 22. Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

 23. Słownik wyrazów obcych, red. Elzbieta Sobol, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

Źródła:

Prasowe:

 1. Krzysztof Loska, Powiększenie, Gazeta Wyborcza Poleca, Mediasat Poland Sp. Z o.o./ Mediasatgroup S.A., 2006.

 2. Blood Simple, Mistrzowie kina, Rzeczpospolita, New Media Concept sp. z o.o., 2010.

 3. Film, nr 02, 2008.

Internetowe:

 1. http://www.polityka.pl/kultura/ludzie/278624,1,coen-joel-i-ethan.read – Polityka, 6.01.2010.

 2. http://wyborcza.pl/1,75475,5839921,Bracia_Coenowie__Satyra_na_kryzys.html – Gazeta Wyborcza, 23.10.2008.

 3. http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/kultura/wierzymy-w-duchy---bracia-coen-dla-newsweeka%2C55111%2C1 – Newsweek, 12.03.2010.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.