www.eprace.edu.pl » kino-braci-coen » spis treści

Egzystencjalne kino braci Coen1. Wstęp2. Historyczno-teoretyczny zarys filozofii egzystencjalnej3. Filozofia egzystencjalna w Kinie4. Biofilmografia Joela i Ethana Coenów

 4.1. Specyfika twórczości Coenów

 4.2. Blood Simple jako pierwszy obraz egzystencjalny - Zapowiedź przyszłej twórczości filmowców

 4.3. Fargo: Samotność i wyobcowanie u Coenów

 4.4. To nie jest kraj dla starych ludzi: Zło w świecie samotności i brutalności5. Zakończenie6. Ilustracje7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.